Ceník

Osobní automobil – skupina B

SLUŽBA

CENA

Výcvik skupiny B - Klasik

11 990 Kč

Výcvik skupiny B - VIP

14 490 Kč

Kondiční jízdy 45 minut - skupina B

400 KČ

Ostatní služby

Služba

Cena

Školení řidičů - 1 osoba

300 Kč

Vracení řidičského oprávnění

2 000 Kč

Převod žáka z jiné autoškoly

1000 Kč

Storno výcviku

3 000 Kč

Storno jízdy méně než 24 hodin předem

500 Kč

Nedostavení se ke zkoušce (lze zrušit 48 hodin předem)

500 Kč

Oprava zkoušky z praktické jízdy

800 Kč

Oprava testu a praktické jízdy

1 000 Kč

Poplatky hrazené Magistrátu hl. města Prahy

SLUŽBA

CENA

Závěrečná zkouška - správní poplatek

700 Kč

Oprava jízdy

400 Kč

Oprava testu

100 Kč