kody ceníků

Služba

Cena

Školení řidičů – 1 osoba

300 Kč

Služba

Školení řidičů – 10 a více

Služba

Cena

Kondiční jízdy 45 minut – skupina B

400 Kč

SLUŽBA

CENA

Vracení řidičského oprávnění

2 500 Kč

Převod žáka z jiné autoškoly

1000 Kč

Storno výcviku

3 000 Kč

Storno jízdy méně než 24 hodin předem

500 Kč

Nedostavení se ke zkoušce (lze zrušit 48 hodin předem)

500 Kč

Oprava zkoušky z praktické jízdy

800 Kč

Oprava testu a praktické jízdy

1 000 Kč

SLUŽBA

CENA

Závěrečná zkouška – správní poplatek

700 Kč

Oprava jízdy

400 Kč

Oprava testu

100 Kč

SLUŽBA

CENA

Výcvik skupiny B – Klasik

10 000KČ

Výcvik skupiny B – VIP

12 999 KČ

Kondiční jízdy 45 minut – skupina B

400 KČ