Ceník

Poplatky za služby Autoškoly POHODA

SLUŽBA

CENA

Autoškola na skupinu B – KLASIK

20 000 Kč

Autoškola na skupinu B – VIP

21 000Kč

Kondiční jízdy (45 min.)

600 Kč

Další služby a poplatky Autoškoly POHODA

SLUŽBA

CENA

Vrácení řidičského průkazu

5 000 Kč

Neomluvená absence (min. 24 hodin předem)

400 Kč

Naúčast na potvrzené zkoušce

800 Kč

Poplatky související s ostatními úkony

SLUŽBA

CENA

Opakování zkoušky - testy

800 Kč

Opakování zkušky - jízdy

1000 Kč

Přestup do AŠ / Vystoupení z AŠ

1000 Kč (přestup) / 1000 Kč (vystoupení)

Poplatky hrazené Magistrátu hl. města Prahy

SLUŽBA

CENA

Závěrečná zkouška - správní poplatek

700 Kč

Oprava jízdy

400 Kč

Oprava testu

100 Kč