Ceník

Poplatky za služby Autoškoly POHODA

SLUŽBA

CENA

Autoškola na skupinu B pracující – 3 měsíce

23 500 Kč

Autoškola na skupinu B student – 3 měsíce

22 000 Kč

Autoškola na skupinu B – 2 měsíce

24 500 Kč

Autoškola na skupinu B – 3 měsíce (automat)

26 000 Kč

Kondiční jízdy (45 min.)

750 Kč

4 Kondiční jízdy

2900 Kč

10 Kondičních jízd

7000 Kč

Příplatek EN

3000 Kč

Příplatek RU

2000 Kč

Další služby a poplatky Autoškoly POHODA

SLUŽBA

CENA

Vrácení řidičského průkazu

6 000 Kč

Neomluvená absence (min. 24 hodin předem)

500 Kč

Neúčast na potvrzené zkoušce

800 Kč

Poplatky související s ostatními úkony

SLUŽBA

CENA

Opakování zkoušky - testy

800 Kč

Opakování zkušky - jízdy

1000 Kč

Vystoupení z AŠ

1000 Kč

Přestup do AŠ

Zdarma

Poplatky hrazené Magistrátu hl. města Prahy

SLUŽBA

CENA

Závěrečná zkouška - správní poplatek

700 Kč

Oprava jízdy

400 Kč

Oprava testu

100 Kč